Historia

Idea utworzenia Towarzystwa “Nasze Szwederowo” zrodziła się na początku lat 90-tych, a jego rozwój i intensyfikacja działań i projektów społecznych nastąpił od 2000 roku.

Projekty skierowane dla dzieci z rodzin niezamożnych i zagrożonych patologiami społecznymi to nasz priorytet. „Niech każdy ma wakacje!” to idea coraz bardziej rozpoznawalna, a bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek dla wielu dzieci dostępny.

Towarzystwo od 2003 roku specjalizuje się w organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży będących podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej. W latach 2010-2017 roku zorganizowało wypoczynek we współpracy z 170 gminami z 12 województw, łącznie dla 15-tyś dzieci. W realizacji zadania szczególną wagę przywiązujemy do umiejętności i doświadczenia zawodowego kadry wychowawczo-opiekuńczej i socjoterapeutycznej. Współpracujemy z ośrodkami socjoterapii, szkołami, wydziałami pedagogiki uczelni wyższych w trosce o dobór kompetentnych ludzi gwarantujących właściwą opiekę i bezpieczny wypoczynek podczas wakacji.