Zarząd

ZARZĄD TOWARZYSTWA „NASZE SZWEDEROWO”

Zarząd Towarzystwo „Nasze Szwederowo” w Bydgoszczy wybrany na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 06.11.2022 roku w Bydgoszczy.

Skład zarządu:

Prezes Zarządu
Krzysztof Kubiak
mail: naszeszwederowo@op.pl

Skarbnik Zarządu:
Marcin Głon
Kom.: 881 772 008