Rok 2021


Lato 2021:

Projekt:
Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 748 zł na każdego uczestnika.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FS.jpg