Rok 2022


Zima 2022:

Projekt:
Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 868,00 zł na jednego uczestnika.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FS.jpg