Rok 2023

LATO 2023

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 998,00 zł na każdego uczestnika

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FS.jpg


Zima 2023:

Projekt:
Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w 2023 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 898,00 zł na każdego uczestnika.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FS.jpg