Rok 2023


Zima 2023:

Projekt:
Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w 2023 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 898,00 zł na każdego uczestnika.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FS.jpg