Rok 2016

Lato 2016

Kolonie we Władysławowie
Projekt pn. Zadanie 1 – Powierzenie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego, które są objęte pieczą zastępczą, pochodzą z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych oraz z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym

Tytuł zadania publicznego: „Lato w pięknej Polsce”
Dofinansowanie: Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
Kwota dotacji: 135 000, 00 zł
Umowa nr: 282/D/2016
Termin realizacji: 31.05.2016-14.09.2016

Projekt pn. Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Gminy Lubicz
Dofinansowanie: Wójt Gminy Lubicz
Kwota dotacji: 6 890 zł
Umowa nr: 8141.7.2016
Termin realizacji: 23.07.2016-01.08.2016

Projekt pn. Wsparcie wykonania zadania
Tytuł zadania publicznego: „Lato w pięknej Polsce”

Dofinansowanie:  Kujawska-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Umowa nr: 14/4.11.W/16
Kwota dofinansowania: 112 000, 00 zł
Kwota zadania: 281 480, 00 zł
Termin realizacji: 04.07.2016-21.08.2016

Projekt pn. Wsparcie wykonania zadania w ramach otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego – obozów, kolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
Tytuł zadania publicznego: „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”

Dofinansowanie: DYREKTOREM BYDGOSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI,TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI „BORPA”
Umowa nr: 37/MP/2016
Kwota dofinansowania: 74 000, 00 zł
Kwota zadania: 235 152, 33 zł
Termin realizacji: 25.06.2016-31.08.2016