Rok 2020

Lato 2020:

Projekt:
Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, w 2020 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 748 zł na każdego uczestnika.

Zima 2020:

Projekt:
Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 748,00 zł na każdego uczestnika.