Rok 2024


Zima 2024:

Projekt:
Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w 2024 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 898,00 zł na każdego uczestnika.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FS.jpg